خدمات شبکه و سرور

شبکه همانطور که از اسم آن مشخص است به فرایندهایی گفته می شود که به وسیله آن دو یا چند کامپیوتر به طرق گوناگون به یکدیگر متصل شده و تشکیل یک شبکه کامپیوتری را می دهند یکی از این روش های ایجاد شبکه استفاده از کارت شبکه می باشد که در انتخاب کارت شبکه باید به چند نکته توجه نمود که عبارتند از:میزان سرعتی که برای انتقال داده ها در شبکه به آن نیاز داریم,روش دسترسی به طور مثال جهت استفاده در شبکه اترنت یا در توپولوژی های شبکه قرار است مورد استفاده قرار بگیرد,نوع متصل شدن به مادربردو همچنین مدل رابط اتصال کارت شبکه ها از لحاظ نوع به دو دسته کلی تقسیم میشوند دسته اول کارت شبکه هایی است که به طور مستقیم بر روی مادربرد قرار می گیرند و دسته دوم کارت شبکه هایی است که توسط رابط های مختلف به کامپیوتر متصل می شوند. شبکه ها یک عصر جدید در صنعت کامپیوتر به وجود آورده است که خود به یک رشته تخصصی تبدیل شده است و موسسات و مراکزی که صرفا در امور شبکه خدمات می دهند تشکیل شده است که تعداد کمی هم نمی باشند و انواع خدمات در خصوص شبکه ,احداث شبکه,ارتقای شبکه,تعمیر مشکلات شبکه و غیره را بر عهدا دارند.

توضیحات: شرکت های فعال در زمینه شبکه، کامپیوتر، وایرلس و اینترنت و آگهی های تبلیغاتی مرتبط با رایانه و تجهیزات اداری
کلمات کلیدی: خدمات شبکه,سرور,وایرلس,کارت شبکه,راه اندازی شبکه,نصب شبکه,شبکه